http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Polityka prywatności
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy
2017-02-16 15:00:23 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 5/2016 Z Posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy z dn. 28.11.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Rewizyjna
2017-02-16 14:53:54 zmiana zawartości strony
kmachulec
»»»
Protokół nr 8/2016
Strona / UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ / Najczęściej zadawane pytania w trybie udip
2017-02-16 14:30:57 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Uzupełniono Tabele - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Bojszowy w latach 2012-2017.pdf o skan umowy 2017
Strona / UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ / Najczęściej zadawane pytania w trybie udip
2017-02-16 14:11:39 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Aktualizacja - Tabela - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Bojszowy w latach 2012-2017.pdf_stan na 16.02.2017r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Gospodarki Komunalnej
2017-02-16 12:17:06 zmiana zawartości strony
kmachulec
»»»
Uzupełnienie: autor, data wytworzenia
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Gospodarki Komunalnej
2017-02-16 12:16:15 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 7/2016 Z Posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z dn. 20.12.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Gospodarki Komunalnej
2017-02-16 12:15:14 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 6/2016 Z Posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z dn. 13.10.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Gospodarki Komunalnej
2017-02-16 12:04:27 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ z łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Gospodarki Komunalnej
2017-02-16 12:02:36 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 5/2016 Z Posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z dn. 13.06.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
2017-02-16 11:58:57 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 7/2016 z Posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dn. 15.12.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
2017-02-16 11:56:39 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ z łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
2017-02-16 11:55:36 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 5/2016 z Posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dn. 17.08.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
2017-02-16 11:52:43 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 4/2016 z Posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dn. 13.06.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
2017-02-16 11:50:54 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 3/2016 z Posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dn. 28.04.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
2017-02-16 11:48:10 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 2/2016 z Posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dn. 30.03.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty i Kultury
2017-02-16 11:12:43 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ z łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty i Kultury
2017-02-16 11:09:50 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 7/2016 z Posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury z dn. 09.08.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty i Kultury
2017-02-16 11:08:28 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 6/2016 z Posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury z dn. 08.06.2016r.
Strona / PETYCJE / Wykaz petycji
2017-02-16 11:05:54 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Aktualizacja wykazu petycji złożonych w 2017r. _stan na 16.02.2017
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty i Kultury
2017-02-16 11:05:49 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 5/2016 z Posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury z dn. 17.05.2016r.
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 
 


Interaktywna Polska