http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Polityka prywatności
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-24 11:54:57 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/11/2017 w sprawie: szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych na terenie Gminy Bojszowy na rok szkolny 2017 - 2018
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-24 11:52:12 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/10/2017 w sprawie: szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2017 - 2018
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / do 30.000 Euro
2017-02-22 10:03:13 zmiana zawartości strony
apolko
Drugie ogłoszenie o zamówieniu - Teatrzyki - 22.02.2017r.
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / do 30.000 Euro
2017-02-22 09:52:51 zmiana zawartości strony
apolko
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Teatrzyki - 22.02.2017r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/
2017-02-22 08:08:18 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Podmiana błędnie podłączonego linku 0050_7-2017 zamiast 120_7_2017
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-02-21 12:13:38 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-02-21 12:11:24 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Usupełniono informację:Treść dokuemntu o Podpis: Inspektor mgr Grzegorz Skipioł
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-02-21 12:06:31 zmiana zawartości strony
bojszowy
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2019r.”
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/
2017-02-21 12:03:35 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
zmiana opisu - autor dokumentu
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/
2017-02-21 12:02:45 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 120/7/2017 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 21.02.2017r. w sprawie: powierzenia Panu Grzegorzowi Skipioł czynności polegającej na zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: ”Świadczenie usług odbierania i zag
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / do 30.000 Euro
2017-02-21 09:50:29 zmiana zawartości strony
apolko
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Szkolenia 11.1.1. - 21.02.2017r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/
2017-02-20 17:00:52 zmiana zawartości strony
kmachulec
Zarządzenie Nr 120/6/2017 w sprawie: powierzenia Pani Elżbiecie Kubeczko czynności polegającej na zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: ”Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właśc
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/
2017-02-17 12:37:01 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 120/5/2017 w sprawie: powołania komisji przetargowej
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-17 12:35:27 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Wymiana błędnie opisanego załacznika 120/0050
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-17 12:34:53 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Wymiana błędnie opisanego załacznika 120/0050
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-17 12:33:01 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Wymiana błędnie opisanego załacznika 120/0050
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-17 12:29:18 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/9/2017 w sprawie: upoważnienie dla Pani Longiny Giedwiłło Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Bojszowy
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-17 12:20:47 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/7/2017 w sprawie: planów finansowych budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2017r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-17 12:14:45 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/5/2017 w sprawie: przyjęcia jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na 2017 rok dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez osoby fizyczne i prawne
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy
2017-02-16 15:06:24 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 7/2016 Z Posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy z dn. 27.12.2016r.
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
 


Interaktywna Polska