http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Polityka prywatności
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-03-20 12:18:55 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/19/2017 w sprawie: zmian w budżecie na 2017 r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/
2017-03-20 09:49:27 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 120/8/2017 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 15.03.2017r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-03-17 13:30:10 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-03-17 13:28:27 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie nr 0050/21/2017 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy; - z
Strona / PRAWO LOKALNE / KONSULTACJE SPOŁ. / 2017 rok
2017-03-17 13:25:41 zmiana zawartości strony
bojszowy
KONSULTACJE SPOŁECZNE 4/2017 - Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy; zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / do 30.000 Euro
2017-03-15 13:54:43 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” realizowanego w ramach Region
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-03-15 13:08:45 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
uzupełniono formaty plików
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-03-15 13:05:26 zmiana zawartości strony
bojszowy
Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040Sw Bojszowach
Strona / PRAWO LOKALNE / OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW / Obwieszczenia różne
2017-03-10 13:15:23 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zawiadomienie o wydaniu DECYZJI nr 2/2017 znak sprawy: IFXIII.7820.79.2016 z dnia 27 lutego 2017r. + DECYZJA
Strona / PRAWO LOKALNE / OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW / Obwieszczenia różne
2017-03-10 12:55:42 zmiana zawartości strony
bojszowy
OBWIESZCZENIE nr IFXIII.7820.79.2016 z dnia 27 lutego 2017r.
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-03-07 15:16:57 zmiana zawartości strony
bojszowy
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / do 30.000 Euro
2017-03-01 12:45:07 zmiana zawartości strony
kmachulec
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-28 13:42:47 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/17/2017 w sprawie: upoważnienie dla Pani Longiny Giedwiłło Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Bojszowy
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-28 13:41:52 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/16/2017 w sprawie: upoważnienie dla Pani Longiny Giedwiłło Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Bojszowy
Strona / PRAWO LOKALNE / OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW / Obwieszczenia różne
2017-02-27 09:58:57 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / PRAWO LOKALNE / OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW / Obwieszczenia różne
2017-02-27 09:57:06 zmiana zawartości strony
bojszowy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r., znak OP.II.6320.7.1.2017.KP,
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-27 09:46:37 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
aktualizacja załącznika
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-24 12:21:22 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
wymiana błędnie podłączonego pliku zarzadzenia
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-24 11:59:35 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/13/2017 w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia i wniosku w procedurze rekrutacyjnej o przyjęcie do szkół podstawowych na terenie Gminy Bojszowy w roku szkolnym 2017 - 2018
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-02-24 11:57:00 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/12/2017 w sprawie: określenia wzoru wniosku w procedurze rekrutacyjnej o przyjęcie do Gminnego Przedszkola w Bojszowach
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Interaktywna Polska