http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Polityka prywatności
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Treść archiwalna z dnia: 2017-03-15 13:08:45
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040Sw Bojszowach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł przetargu:

Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040Sw Bojszowach

Data publikacji

2017-03-15

Termin wpłaty wadium:

30.03.2017r. godz. 10.000

Termin składania ofert:

2017-03-30 do godziny 10.00

Plik do pobrania:

1.    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2.     SIWZ

3.     Załącznik Nr 7 do SIWZ – WZÓR ISTOTNE WARUNKI UMOWY

4.     Załącznik Nr 8 do SIWZ – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

5.     Załącznik Nr 9 do SIWZ – PRZEDMIARY ROBÓT

6.    Załącznik Nr 10 do SIWZ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

7.     Spis dokumentów

Osoby do kontaktów:

Wojciech Boruciński 32/ 2189366 wew. 106
Anna Polko 32/ 2189366 wew. 117

 


autor: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
data wytworzenia: 2017-03-15
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska