http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Polityka prywatności
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Treść archiwalna z dnia: 2017-02-27 09:58:57
Strona / PRAWO LOKALNE / OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW / Obwieszczenia różne
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r., znak OP.II.6320.7.1.2017.KP, w sprawie ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 i Dolina Dolnej Soły PLB120004

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r., znak OP.II.6320.7.1.2017.KP,

w sprawie ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 i Dolina Dolnej Soły PLB120004

autor: RDOŚ Krakó
data wytworzenia: 2017-02-15
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska