http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Polityka prywatności
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-03-30 11:57:18 zmiana zawartości strony
bojszowy
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040Sw Bojszowach
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z Sesji RG / Kadencja 2014-2018
2017-03-29 09:12:22 zmiana zawartości strony
bojszowy
PROTOKÓŁ XXIII/2017 Z SESJI RADY GMINY BOJSZOWY z dn. 06.02.2017r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z Sesji RG / Kadencja 2014-2018
2017-03-29 09:10:03 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
2017-03-29 09:09:15 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
2017-03-29 09:07:26 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
2017-03-29 09:06:37 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
2017-03-29 09:04:01 zmiana zawartości strony
bojszowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy ZP1.042.1.2017 - zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Bojszowy uchwały nr XXIV/164/2017 z dnia 27.03.2017 r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-03-28 15:26:34 zmiana zawartości strony
bojszowy
Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-03-28 15:25:38 zmiana zawartości strony
bojszowy
chwała nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-03-28 15:24:55 zmiana zawartości strony
bojszowy
Uchwała nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-03-28 15:23:06 zmiana zawartości strony
bojszowy
Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-03-28 15:22:09 zmiana zawartości strony
bojszowy
Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2015r. Nr V/34/2015 r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-03-28 15:21:20 zmiana zawartości strony
bojszowy
Uchwała nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-03-27 16:25:28 zmiana zawartości strony
bojszowy
WYJAŚNIENIE Nr 1 z dn. 27.03.2017r. do „Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040Sw Bojszowach”
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-03-27 16:15:11 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-03-27 16:14:34 zmiana zawartości strony
bojszowy
Wyjaśnienia ZP 271.3.2017 do SIWZ z dnia 27.03.2017r.
Strona / PROJEKTY AKTÓW / Kadencja 2014-2018
2017-03-22 14:22:03 zmiana zawartości strony
bojszowy
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 27.03.2017r .
Strona / PRAWO LOKALNE / OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW / Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
2017-03-20 14:44:54 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Malinowa, Mostowa, Stawowa i Grzybowa w Tychach”
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-03-20 12:22:14 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/20/2017 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2017r. w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/19 /2017 z dnia 10.03.2017 r
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-03-20 12:20:40 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/18/2017 w sprawie: podziału wyodrębnionych w budżecie gminy środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy poszczególne szkoły i placówki oświatowe
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska