http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Polityka prywatności
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / PRAWO LOKALNE / KONSULTACJE SPOŁ. / 2017 rok
2017-04-13 14:33:39 zmiana zawartości strony
bojszowy
KONSULTACJE SPOŁECZNE 5/2017 -Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022
Strona / PRAWO LOKALNE / KONSULTACJE SPOŁ. / 2017 rok
2017-04-13 14:32:40 zmiana zawartości strony
bojszowy
KONSULTACJE SPOŁECZNE 6/2017 -Konsultacje społeczne w sprawie w sprawie wejścia gminy Bojszowy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolital
Strona / KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
2017-04-13 14:18:27 zmiana zawartości strony
bojszowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy Nr ZP1.042.1.2017 z dnia 13.04.2017r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022”
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-04-13 14:12:29 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/28/2017 w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wojciecha Borucińskiego do czynności związanych z odbiorem inwestycji „Przyłącze wody do budynku wraz z budową studni wodomierzo
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-04-13 14:11:23 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/27/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojszowy, w sprawie wejścia gminy Bojszowy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 u
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-04-13 14:07:25 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/26/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-04-13 14:05:38 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/25/2017 w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-04-13 14:04:52 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie 0050/24/2017
Strona / KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
2017-04-11 11:49:26 zmiana zawartości strony
bojszowy
Ogłoszenie Nr RZ.SGZ.KR.4243.37.2017.ZB Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie o publicznym przetarg ustny ograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Strona / KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
2017-04-11 08:53:02 zmiana zawartości strony
bojszowy
Nowa informacja -OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt
Strona / PROJEKTY AKTÓW / Kadencja 2014-2018
2017-04-06 12:48:07 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / PROJEKTY AKTÓW / Kadencja 2014-2018
2017-04-06 12:47:17 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / PROJEKTY AKTÓW / Kadencja 2014-2018
2017-04-06 12:46:49 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / PROJEKTY AKTÓW / Kadencja 2014-2018
2017-04-06 12:45:47 zmiana zawartości strony
bojszowy
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 12.04.2017r .
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / do 30.000 Euro
2017-04-06 11:01:48 zmiana zawartości strony
bojszowy
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ -Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na teren
Strona / PETYCJE / Wykaz petycji
2017-04-06 09:53:38 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Aktualizacja wykazu petycja złozonych w 2017r.
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / powyżej 30.000 Euro
2017-03-31 14:00:37 zmiana zawartości strony
bojszowy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-03-31 09:51:35 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/15/2017 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2017r. w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/14/2017 z dnia 28.02.2017 r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2014-2018 / Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
2017-03-31 09:50:32 zmiana zawartości strony
bojszowy
Zarządzenie Nr 0050/14/2017 w sprawie: zmian w budżecie na 2017 r.
Strona / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / do 30.000 Euro
2017-03-31 09:26:36 zmiana zawartości strony
bojszowy
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska