http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
2012 ROK
2013 ROK
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2017 rok 
KONSULTACJE SPOŁ.
 
data publikacji:  17-03-2017 | 13:25
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2017 | 13:25
data wytworzenia dokumentu:  17-03-2017
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
KONSULTACJE SPOŁECZNE 4/2017 - Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy; zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody do głosowania; zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2015r. Nr V/34/2015 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze; w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 17.03.2017

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 4/2017

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi organizacjami

 

 

TYTUŁ:

 

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie:

-         przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy;

-         zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody do głosowania;

-         zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2015r. Nr V/34/2015 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze;

-         w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Termin konsultacji:

 

17.03.2017r.-24.03.2017r.

Pliki do pobrania:

 

-        Zarządzenie 0050/21/2017

-        Projekt Uchwały XXIV/159/2017 z dnia 27.03.2017r.

-        Projekt Uchwały XXIV/160/2017 z dnia 27.03.2017r.

-        Projekt Uchwały XXIV/161/2017 z dnia 27.03.2017r.

-        Projekt Uchwały XXIV/162/2017 z dnia 27.03.2017r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska