http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
2012 ROK
2013 ROK
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2017 rok 
KONSULTACJE SPOŁ.
 
data publikacji:  05-01-2017 | 14:33
data ostatniej modyfikacji:  28-04-2017 | 08:45
KONSULTACJE SPOŁECZNE 6/2017 -Konsultacje społeczne w sprawie w sprawie wejścia gminy Bojszowy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim 13.04.2017
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 5/2017 -Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022 13.04.2017
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 4/2017 - Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy; zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody do głosowania; zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2015r. Nr V/34/2015 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze; w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 17.03.2017
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 3/2017 - w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2017 – 2018; określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2017 – 2018. 30.01.2017
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2/2017 - w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zacisze” w miejscowości Świerczyniec; nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zakole” w miejscowości Świerczyniec. 26.01.2017
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1/2017 - Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy 05.01.2017
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska