http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne 2006-2011
Kontrole 2012
Kontrole 2013
Kontrole 2014
Kontrole 2015
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kontrole 2012 
Kontrole zewnętrzne
 
data publikacji:  06-12-2016 | 10:26
data ostatniej modyfikacji:  12-12-2016 | 09:45
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

Wykaz kontroli w Urzędzie Gminy Bojszowy w 2012 roku

 

L.p.

Jednostka kontrolująca

 

 

1.      

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Termin kontroli

15.03.2012

Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW K-ce

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół

2.      

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Rybnik

Termin kontroli

6-25.04.2012

Zakres kontroli

Zgodnie z upoważnieniem 3420120401402 z 30.03.2012r.

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół

Anonimizacji treści chronionej dokumentu dokonała Patrycja Czarnynoga na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922)

3.      

Najwyższa Izba Kontroli

Termin kontroli

17.07.2012-19.07.2012

Zakres kontroli

Promulgacja aktów prawa miejscowego

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Wystąpienie

4.      

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Termin kontroli

6.09.2012

Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW K-ce 272/2007/8/ort/po/P

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół

5.      

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

Termin kontroli

3.12.2012

Zakres kontroli

Wypadek przy pracy

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół wyłączony na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2016 poz.1764) oraz na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922)

 

 
 


Interaktywna Polska