http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PLACÓWKI OŚWIATOWE
JEDNOSTKA BUDŻETOWA (GOPS)
INSTYTUCJE KULTURY (BIBLIOTEKA)
GZOZ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
GPK Sp. z o.o.
CP Sp. z o.o.
MASTER Sp. z o.o.
APiRZP
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Z UDZIAŁEM GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
MASTER Sp. z o.o. 
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
 
data publikacji:  13-05-2016 | 12:46
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

Międzygminna Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
i Energetyki Odnawialnej "MASTER" Sp. z o.o.

Adres:

ul. Grota Roweckiego 44,  43-100 Tychy  

Prezes:

Mieczysław Podmokły

Tel./Fax:

tel: (32) 327 69 50
fax: (32) 219 84 27

E-mail:

biuro@master.tychy.pl

www:

http://master.tychy.pl 

 
 


Interaktywna Polska