http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PLACÓWKI OŚWIATOWE
JEDNOSTKA BUDŻETOWA (GOPS)
INSTYTUCJE KULTURY (BIBLIOTEKA)
GZOZ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Z UDZIAŁEM GMINY
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach (SZGP)
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" 
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Z UDZIAŁEM GMINY
 
data publikacji:  13-05-2016 | 12:10
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 

Typ:

Stowarzyszenie lub Związek Członkowski

Nazwa:

Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska”

Składka członkowska
Gminy:

na rok 2016 wynosi 3705,50 zł.

Władze jednostki:

Kliknij tutaj

Adres:

ul. 3 Maja 11, 43- 200 Pszczyna

Tel./Fax:

tel./fax.   (032) 210 02 12 (biuro)

Telefon bezpośredni:

+ 48 667 707 077 (Kierownik Biura Stowarzyszenia)

+ 48 697 609 603  (Biuro Stowarzyszenia)

E-mail:

biuro@lgdziemiapszczynska.pl

www:

http://www.lgdziemiapszczynska.pl/  

 
 


Interaktywna Polska