http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PLACÓWKI OŚWIATOWE
JEDNOSTKA BUDŻETOWA (GOPS)
INSTYTUCJE KULTURY (BIBLIOTEKA)
GZOZ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Z UDZIAŁEM GMINY
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach (SZGP)
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Z UDZIAŁEM GMINY
 
data publikacji:  13-05-2016 | 12:10
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

Typ:

Stowarzyszenie lub Związek Członkowski

Nazwa:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Składka członkowska
Gminy:

na rok 2016 wynosi 1356,12 zł.

Władze jednostki:

Kliknij tutaj

Adres:

ul. Bojkowska 37, 44 - 100 Gliwice

Telefon bezpośredni:

(32) 461 - 22 - 50

Fax:

(32) 461 - 22 - 51

E-mail:

biuro@subregioncentralny.pl

www:

http://www.subregioncentralny.pl/

 
 


Interaktywna Polska