http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż gruntów gminnych
Dzierżawy gruntów
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Sprzedaż gruntów gminnych 
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
 
data publikacji:  18-01-2017 | 19:12
data ostatniej modyfikacji:  28-04-2017 | 08:04
INFORMACJA O WYNIKACH I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH - NR DZIAŁKI: 3338/379 18.01.2017, 19:07

Bojszowy, dnia 18.01.2017r.


INFORMACJA

o wyniku przetargów z dnia 10.01.2017r.

W dniu 10.01.2017r.  w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35) zorganizowano I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyrzecze (Międzyrzecze, km. 1, nr rej. 705), w rejonie ulicy Skrajnej, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00028047/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:  

NR DZIAŁKI: 3338/379 pow. 0.1327 ha (PsIV)

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: -

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: -

Cena wywoławcza: 46 445 zł netto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów (brak wpłat wadium).

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska