http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż gruntów gminnych
Dzierżawy gruntów
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Sprzedaż gruntów gminnych 
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
 
data publikacji:  18-11-2016 | 13:52
data ostatniej modyfikacji:  18-11-2016 | 13:52
INFORMACJA O WYNIKACH III PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 18.11.2016, 13:01

INFORMACJA

O WYNIKACH III PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

 

W dniu 9 listopada 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy,
ul. Gaikowa 35) zorganizowano III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Jedlinie (Jedlina, km. 6, nr rej. 1206), w rejonie ulicy Grycmana i Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00023445/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:

 

 

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Termin przetargu

253/128

953 (RIVb)

34 565,00

6 913,00

09.11.2016r. godz. 08.30

254/128

953 (RIVb)

34 565,00

6 913,00

09.11.2016r. godz. 09.00

255/128

1028 (RIVb, PsIV)

37 285,00

7 457,00

09.11.2016r. godz. 09.30

256/128

912 (RIVa, RIVb)

33 078,00

6 615,00

09.11.2016r. godz. 10.00

257/128

912 (RIVa, RIVb)

33 078,00

6 615,00

09.11.2016r. godz. 10.30

258/128

1128 (RIVa, RIVb, PsIV)

40 912,00

8 182,00

09.11.2016r. godz. 11.00

 

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargach: -

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargach: -

 

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów
(brak wpłat wadium).

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska