http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż gruntów gminnych
Dzierżawy gruntów
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Sprzedaż gruntów gminnych 
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
 
data publikacji:  08-09-2016 | 19:18
data ostatniej modyfikacji:  08-09-2016 | 19:18
Informacja o wynikach II przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych 08.09.2016, 19:07

INFORMACJA

O WYNIKACH II PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 

W dniu 31 sierpnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35) zorganizowano II nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Jedlinie (Jedlina, km. 6, nr rej. 1206), w rejonie ulicy Grycmana i Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00023445/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Termin przetargu

253/128

953 (RIVb)

55 750

11 150

31.08.2016r. godz. 08.30

254/128

953 (RIVb)

55 750

11 150

31.08.2016r. godz. 09.00

255/128

1028 (RIVb, PsIV)

60 138

12 027

31.08.2016r. godz. 09.30

256/128

912 (RIVa, RIVb)

53 352

10 670

31.08.2016r. godz. 10.00

257/128

912 (RIVa, RIVb)

53 352

10 670

31.08.2016r. godz. 10.30

258/128

1128 (RIVa, RIVb, PsIV)

65 988

13 197

31.08.2016r. godz. 11.00

 Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargach: -

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargach: -

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów (brak wpłat wadium).

 

Bojszowy, dnia 8 września 2016r.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska