http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
powyżej 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  15-03-2017 | 13:05
data ostatniej modyfikacji:  15-03-2017 | 13:08
data wytworzenia dokumentu:  15-03-2017
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Korespondencja Wyniki postępowania
Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040Sw Bojszowach 15.03.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł przetargu:

Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040Sw Bojszowach

Data publikacji

2017-03-15

Termin wpłaty wadium:

30.03.2017r. godz. 10.000

Termin składania ofert:

2017-03-30 do godziny 10.00

Plik do pobrania:

1.    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

2.     SIWZ.pdf

3.     Załącznik Nr 7 do SIWZ – WZÓR ISTOTNE WARUNKI UMOWY.zip

4.     Załącznik Nr 8 do SIWZ – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip

5.     Załącznik Nr 9 do SIWZ – PRZEDMIARY ROBÓT.zip

6.    Załącznik Nr 10 do SIWZ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.zip

7.     Spis dokumentów.pdf

Osoby do kontaktów:

Wojciech Boruciński 32/ 2189366 wew. 106
Anna Polko 32/ 2189366 wew. 117

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska