http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
powyżej 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  05-01-2017 | 15:51
data ostatniej modyfikacji:  05-01-2017 | 15:51
data wytworzenia dokumentu:  05-01-2017
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Anna Polko
Korespondencja Wyniki postępowania
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2019r. 05.01.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł przetargu:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2019r.

Data publikacji

2017-01-05

Termin wpłaty wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 50.000,00 PLN do dnia 13.02.2017r. do godz. 10.00

Termin składania ofert:

2017-02-13  do godziny 10.00

Plik do pobrania:

 

            1.     Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

            2.     SIWZ (pdf)

            3.     SIWZ (doc)

            4.     Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ (doc)

            5.    Instrukcja wypełnienia JEDZ

            6.     Załącznik nr 4 do SIWZ – OPZ (pdf)

            7.     Załącznik nr 1 do OPZ (pdf)

            8.     Załącznik nr 2 do OPZ (pdf)

            9.     Załącznik nr 3 do OPZ (pdf)

          10.   Załącznik nr 8 do SIWZ (pdf)

          11.   Załącznik do umowy – Powierzenie przetwarzania danych osobowych (pdf)

 

Osoby do kontaktów:

Wojciech Boruciński     tel. 32/ 2189366   wew. 106

Anna Polko     tel. 32/2189366  wew. 117

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska