http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  02-05-2016 | 13:08
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2017 | 16:39

Dostawa oleju napędowego do celów opałowych (grzewczych) do kotłowni Urzędu Gminy w Bojszowach przy ul. Gaikowej 35 w roku 2017 – w ilości do 20 m3 24.11.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy. Sezon zimowy 2016/2017 07.11.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy opracowywaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022” w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 26.10.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod roboczą nazwą – „Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych przy ulicy Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych (działka nr 544/7)” wraz z innymi opracowaniami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych objętych tą dokumentacją. 04.10.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Zakup i dostawa wyposażenia kuchni na potrzeby projektu pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” 08.09.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa i montaż systemu elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu na potrzeby projektu pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” 08.09.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
„Zakup i dostawa dwóch komputerów przenośnych oraz dwóch rzutników” w ramach realizacji projektu „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” 08.09.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” 08.09.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Prowadzenie badań przesiewowych i rekrutacji oraz zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z przedszkola w miejscowości Bojszowy 06.09.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Prowadzenie badań przesiewowych i rekrutacji oraz zajęć specjalistycznych: logopedycznych dla dzieci z przedszkola w miejscowości Bojszowy 06.09.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Prowadzenie badań przesiewowych i rekrutacji oraz zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy dla dzieci z przedszkola w miejscowości Bojszowy 06.09.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Prowadzenie badań przesiewowych i rekrutacji oraz zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych o charakterze terapeutycznym dla dzieci z przedszkola w miejscowości Bojszowy 06.09.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Prowadzenie badań przesiewowych i rekrutacji oraz zajęć rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci z przedszkola w miejscowości Bojszowy 06.09.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego 31.08.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczka w Gminnym Przedszkolu w Bojszowach 18.08.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego 18.08.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego 18.08.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Termomodernizacja budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46 11.05.2016
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46 z dnia 02.05.2016r. 02.05.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska