http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  31-03-2017 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  31-03-2017 | 09:26
data wytworzenia dokumentu:  31-03-2017
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
  Wyniki postępowania
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach 31.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytuł:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach

Termin składania ofert:

2017-04-10  

Plik do pobrania:

1.     Zapytanie ofertowe.pdf

2.     Załącznik Nr 2 do Zapytania -  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip

3.     Załącznik Nr 3 do Zapytania – PRZEDMIARY ROBÓT.zip

4.   Załącznik Nr 4 do Zapytania  – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.zip

5.     Spis dokumentów.pdf

 

Osoby do kontaktów:

  • w sprawach technicznych - Wojciech Boruciński (tel. 32-2189366 wew.106);
  • w sprawach formalnych - Anna Polko (tel. 32-2189366 wew. 117)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska