http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  15-03-2017 | 13:54
data ostatniej modyfikacji:  15-03-2017 | 13:54
data wytworzenia dokumentu:  15-03-2017
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
  Wyniki postępowania
Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 15.03.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł:

Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Data publikacji

2017-03-15

Termin składania ofert:

2017-03-23 do godziny 10.00

Dopuszcza się złożenie oferty w sekretariacie Gminnego Przedszkola w Bojszowach z siedzibą przy ul. Gaikowej 64, 43-220 Bojszowy lub z wykorzystaniem adresu email: gminne.przedszkole@poczta.onet.pl  

Plik do pobrania:

1.     Zapytanie -materiały biurowe

2.     Zał. nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy - materiały biurowe

Osoby do kontaktów:

 Anna Polko - tel. 32/2189366 wew. 117

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska