http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  21-12-2016 | 13:17
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2016 | 13:17
data wytworzenia dokumentu:  21-12-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Anna Polko
  Wyniki postępowania
Usługa rozliczania projektu pn. "e-Bojszowy – spr@wny urząd" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 21.12.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł przetargu:

Usługa rozliczania projektu pn. "e-Bojszowy – spr@wny urząd"  dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Data publikacji

2016-12-21

Termin składania ofert:

2016-12-30  godz. 9.00 

Plik do pobrania:

 

           1.     Zapytanie ofertowe (pdf)

           2.     Załączniki do zapytania (nr 1- 4)

 

Osoby do kontaktów:

Grzegorz Skipioł   tel. 32/ 2189366   wew. 185

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska