http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  03-11-2016 | 10:34
data ostatniej modyfikacji:  03-11-2016 | 10:34
data wytworzenia dokumentu:  03-11-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Anna Polko
  Wyniki postępowania
Dostawa soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem w ilości ok. 400 t na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy w sezonie zimowym 2016/2017 03.11.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł przetargu:

Dostawa soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem w ilości ok. 400 t na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy w sezonie zimowym 2016/2017

 

Data publikacji

2016-11-03

Termin składania ofert:

2016-11-14  

Plik do pobrania:

 

                    1.     Zapytanie ofertowe (pdf)

                    2.     Załącznik nr 1 - Wzór druku ofertowego (pdf)

                    3.     Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy(pdf)

                    4.     Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

Osoby do kontaktów:

Wojciech Boruciński     tel. 32/ 2189366   wew. 106

Anna Polko     tel. 32/2189366  wew. 117

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska