http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  26-10-2016 | 10:44
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2016 | 10:44
data wytworzenia dokumentu:  26-10-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
  Wyniki postępowania
Świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy opracowywaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022” w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 26.10.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł przetargu:

Świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy opracowywaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022” w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Data publikacji

2016-10-26

Termin składania ofert:

2016-11-03

Plik do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe .pdf
  2. Załącznik nr 1 - Wzór druku ofertowego.pdf
  3. Załącznik nr 2 – Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
  4. Załącznik nr 3 – Potwierdzenie doświadczenia eksperta – program rewitalizacji.pdf
  5. Załącznik nr 4 – Potwierdzenie doświadczenia eksperta w zakresie współpracy z instytucjami samorządowymi.pdf
  6. Załącznik nr 5 – Potwierdzenie doświadczenia eksperta – raport z ewaluacji procesu rewitalizacji.pdf

 

Pliki w wersji edytowalnej*zip

Osoby do kontaktów:

Małgorzata Knopik tel. 32/ 2189366 wew. 115

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska