http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  04-10-2016 | 15:24
data ostatniej modyfikacji:  04-10-2016 | 15:24
data wytworzenia dokumentu:  04-10-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Anna Polko
  Wyniki postępowania
Sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod roboczą nazwą – „Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych przy ulicy Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych (działka nr 544/7)” wraz z innymi opracowaniami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych objętych tą dokumentacją. 04.10.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł przetargu:

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod roboczą nazwą – „Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych przy ulicy Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych (działka nr 544/7)” wraz z innymi opracowaniami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych objętych tą dokumentacją.

Data publikacji

2016-10-04

Termin składania ofert:

2016-10-12  

Plik do pobrania:

 

           1.    Zapytanie ofertowe (pdf)

           2.     Załącznik nr 1 - Wzór druku ofertowego (pdf)

           3.     Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy(pdf)

           4.     Załącznik nr 3 - Mapka poglądowa – lokalizacja placu zabaw - gmina (pdf)

           5.    Załącznik  nr 4  - Mapka poglądowa – lokalizacja placu zabaw - województwo (pdf)

 

Osoby do kontaktów:

Wojciech Boruciński     tel. 32/ 2189366   wew. 106

Anna Polko     tel. 32/2189366  wew. 117

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska