http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  08-09-2016 | 20:48
data ostatniej modyfikacji:  08-09-2016 | 20:48
data wytworzenia dokumentu:  08-09-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Anna Polko
  Wyniki postępowania
Dostawa i montaż systemu elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu na potrzeby projektu pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” 08.09.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł:

Dostawa i montaż systemu elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu na potrzeby projektu  pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy

Data publikacji

2016-09-08

Termin składania ofert:

2016-09-19

Plik do pobrania:

 

          1.     Zapytanie ofertowe (pdf)

          2.    Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (pdf)

           3.     Zał. nr 2 – Wzór  „Formularz Ofertowy Wykonawcy” (pdf)

           4.    Zał. nr 3  - Wzór „Istotne postanowienia umowy” (pdf)

 

Osoby do kontaktów:

 Anna Polko   -     tel. 32/ 2189366  w.117

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska