http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  08-09-2016 | 20:42
data ostatniej modyfikacji:  13-09-2016 | 08:41
data wytworzenia dokumentu:  08-09-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Anna Polko
  Wyniki postępowania
„Zakup i dostawa dwóch komputerów przenośnych oraz dwóch rzutników” w ramach realizacji projektu „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” 08.09.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł:

„Zakup i dostawa dwóch komputerów przenośnych oraz dwóch rzutników” w ramach realizacji projektu „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej  na terenie gminy Bojszowy”

Data publikacji

2016-09-08

Termin składania ofert:

2016-09-19

Plik do pobrania:

 

         1.     Zapytanie ofertowe (pdf)

         2.     Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa dwóch komputerów przenośnych (pdf)

         3.     Zał. nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa dwóch rzutników (pdf)

         4.     Zał. nr 3 - Wzór  „Formularz Ofertowy Wykonawcy” (pdf)

         5.     Zał. nr 4 - Wzór „Istotne postanowienia umowy” (pdf)

         6.    Zał. nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa dwóch rzutników (pdf)  - korkta z dnia 13.09.2016r.

 

Osoby do kontaktów:

 Anna Polko   -     tel. 32/ 2189366  w.117

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska