http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  11-05-2016 | 10:42
data ostatniej modyfikacji:  11-05-2016 | 10:42
data wytworzenia dokumentu:  11-05-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Anna Polko
Korespondencja Wyniki postępowania
Termomodernizacja budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46 11.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł przetargu:

Termomodernizacja budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46

Data publikacji

2016-05-11

Termin składania ofert:

2016-05-20   

Plik do pobrania:

 

          1.     Zapytanie ofertowe (pdf)

          2.     Wzór druku ofertowego (pdf)

          3.     Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pdf)

          4.     Audyt energetyczny z marca br.  (pdf)

          5.     Raport efektu ekologicznego audytu z marca br. (pdf)

Osoby do kontaktów:

Wojciech Boruciński     tel. 32/ 2189366   wew. 106

Anna Polko     tel. 32/2189366  wew. 117

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska