http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
PLANY I PROGRAMY WIELOLETNIE
PROGRAMY ROCZNE
Programy na 2010r.
Programy na 2009r.
Programy na 2008r.
Programy na 2007r.
Programy na 2006r.
Programy na 2011r.
Programy na 2012r.
Programy na 2013r.
Programy na 2014r.
Programy na 2015r.
Programy na 2016r.
RAPORTY O STANIE OŚWIATY
SPRAWOZDANIA (GOSP.ODPADAMI)
PLANY W ZAKRESIE DROGOWNICTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Programy na 2016r. 
PROGRAMY ROCZNE
 
data publikacji:  27-04-2016 | 09:49
data ostatniej modyfikacji:  08-06-2016 | 11:53
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

 

Programy na 2016 rok

 

NAZWA

Data uchwalenia

 

Plik do pobrania

 

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Bojszowy na rok 2016

30.11.2015r,

 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

 

Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

30.11.2015r,

 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

 

Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2018

30.11.2015r,

 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

 

Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” 

30.11.2015r,

 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi:

Wiesława Król

Tel. 32/21-89-366 wew. 124

wkrol@bojszowy.pl

 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

 

Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2013-2015

03.12.2012r,

 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

  

Uchwała nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 

30.04.2015r,

 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska