http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PLACÓWKI OŚWIATOWE
SZKOŁY I GIMNAZJA
PRZEDSZKOLE
ŻŁOBEK
JEDNOSTKA BUDŻETOWA (GOPS)
INSTYTUCJE KULTURY (BIBLIOTEKA)
GZOZ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Z UDZIAŁEM GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
ŻŁOBEK 
PLACÓWKI OŚWIATOWE
 
data publikacji:  05-04-2016 | 11:02
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

GMINNY ŻŁOBEK

w Bojszowach

Adres Żłobka:

43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 64

Dyrektor Żłobka

Krystyna Wojtuń

Telefon

32 21-89-255

Fax

32 21-89-255

e-mail

gminnyzlobek@wp.pl

strona internetowa

www.gminnyzlobek.szkolnastrona.pl

Organ prowadzący i nadzorujący

Wójt Gminy Bojszowy

Akta o utworzeniu:

Statut Żłobka:

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 września 2015r. w sprawie: utworzenia Gminnego Żłobka w Bojszowach i nadania statutu

Rejestr żłobków – stan na 01.01.2016r.

 

 
 


Interaktywna Polska