http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Decyzje innych organów 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  11-02-2016 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
Decyzja Marszałka Woj. Małopolskiego o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego na wniosek Przedsiębiorstwa Doradztwa Technicznego Consultingu Projektowania iI Usług Inwestycyjnych WODBUD dla inwestycji „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Gostynki w km lewy wał 4+200 -10+620; prawy wał 4+200-11 +450 11.02.2016
więcej »»»
Decyzja Marszałka Woj. Małopolskiego o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego po rozpatrzeniu wniosku Województwa Śląskiego reprezentowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach działający przez Pełnomocnika Damiana Zgrabczyńskiego z Biura projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPRO-WODMEL Sp. Z .o.o. dla inwestycji „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000+1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina gm. Bojszowy) 16.02.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska