http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
NABORY 2016
NABORY 2015
NABÓR 2014
NABÓR 2013
NABÓR 2012
NABÓR 2011
NABÓR 2010
NABÓR 2009
NABÓR 2007/2008
DRUKI DO POBRANIA
NABORY 2017
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
NABORY 2016 
NABÓR PRACOWNIKÓW
 
data publikacji:  15-12-2016 | 09:43
data ostatniej modyfikacji:  15-12-2016 | 09:43
Informacja o wynikach Naboru na Stanowisko ds. zamówień publicznych i umów w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji 15.12.2016, 09:09

INFORMACJA  O  WYNIKACH NABORU

Tytuł:

Informacja o wynikach Naboru na Stanowisko ds. zamówień publicznych i umów w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji

Data publikacji

2016-12-15

Treść:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Klaudyna Utrata-Machura  zamieszkała w Bojszowach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Oferta Pani Klaudyny Utrata-Machura spełnia wszystkie wymogi formalne ogłoszenia o naborze. Kandydatka udokumentowała niezbędne wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje – zgodnie z wymogami naboru. W sposób profesjonalny przygotowała opracowanie na temat zorganizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie komunikacji zbiorowej. Przygotowane opracowanie świadczy o dużej wiedzy i wnikliwej analizie tematu, co pozwala stwierdzić, że kandydatka posiada odpowiednie kompetencje zawodowe wymagane na w/w stanowisku.

Oceniając sposób podejścia do przygotowanej oferty, profesjonalne przygotowanie zadanego opracowania a także z uwagi na fakt, iż wpłynęła tylko jedna oferta Komisja odstąpiła od kolejnego etapu postępowania i zarekomendowała Wójtowi Gminy kandydaturę Pani Klaudyny Utrata-Machura na stanowisko ds. zamówień publicznych i umów w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji.

Plik do pobrania:

 Informacja o wynikach naboru.pdf

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska