http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
PLANY I PROGRAMY WIELOLETNIE
PROGRAMY ROCZNE
RAPORTY O STANIE OŚWIATY
SPRAWOZDANIA (GOSP.ODPADAMI)
PLANY W ZAKRESIE DROGOWNICTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
PLANY W ZAKRESIE DROGOWNICTWA 
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
 
data publikacji:  29-05-2015 | 09:46
data ostatniej modyfikacji:  29-05-2015 | 09:47
data wytworzenia dokumentu:  26-05-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Kanały technologiczne – Informacja z dn. 26.05.2015r. o opracowywanych i planowanych do opracowania dokumentacjach projektowych dla dróg gminnych na terenie Gminy Bojszowy 29.05.2015

INFORMACJA WÓJTA GMINY BOJSZOWY

 

            Działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j:. Dz. U. z 2015 r., poz. 460) informuje, że są opracowywane oraz jest planowane opracowanie następujących dokumentacji projektowych dla niżej wymienionych dróg gminnych na terenie Gminy Bojszowy:

1.    nr 670270S ul. Słoneczna – od ul. Bliskiej do ul. Dąbrowskiej w Bojszowach;

2.    nr 670010S ul. Bliska – od ul. Żytniej do ul. Chmielnej w Bojszowach;

3.    nr 670280S ul. Spacerowa – od ul. Świętego Jana do ul. Pancerniaków w Bojszowach;

4.    nr 670910S ul. Skośna – od ul. Trzcinowej do ul. Barwnej w Świerczyńcu;

5.    nr 670780S ul. Graniczna – od ul. Korzenickiej do ul. Prostej w Świerczyńcu;

6.    nr 670440S ul. Korzenicka – od ul. Cichy Kącik do dz. nr 1031/39 oraz od dz. nr 414/12 do ul. Wiklinowej w Bojszowach Nowych;

7.    nr 670070S ul. Dolna – od ul. Jedlińskiej do końca zabudowań w Bojszowach;

8.    nr 670710S ul. Przeczna – od ul. Żubrów do ul. Kopalnianej w Międzyrzeczu;

9.    nr 670840S ul. Kręta – od ul. Wiklinowej do ul. Barwnej w Świerczyńcu;

10.  nr 670100S ul. Fabryczna – od ul. Stalmacha do ul. Domowej w Bojszowach;

11.  nr 670080S ul. Domowa – od ul. Pancerniaków do ul. Fabrycznej w Bojszowach;

12.  nr 670130S ul. Gwardzistów – od ul. Świętego Jana do ul. Ceglanej w Bojszowach;

13.  nr 670650S ul. Gromadzka – od ul. Żubrów do ul. Barć w Międzyrzeczu;

14.  nr 670820S ul. Klubowa – od ul. Trzcinowej do ul. Barwnej w Świerczyńcu.

 

W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, który zamierza się zlokalizować w pasie drogowym ww. ulic, o ile zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

 

Zainteresowane podmioty mogą składać pisemne wnioski na adres:

Urząd Gminy Bojszowy, 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

Wniosek należy składać w terminie 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej.

 

            Wniosek winien zawierać określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej  będącej przedmiotem umieszczenia w kanale technologicznym, a także wymagań jakie winien spełniać kanał dla potrzeb lokalizacji tej infrastruktury.

Pojęcie kanału technologicznego ilustruje art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych.

 

            Ponadto Wójt Gminy Bojszowy informuje, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Osoby upoważnione do kontaktu:

1)    Wojciech Boruciński tel. (32) 2189366 wew. 106

2)    Paweł Kłyk tel. (32) 2189366 wew. 113

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojszowy: bip.bojszowy.pl oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska