http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Radni Kadencji 2010-2014
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
RADNI GMINY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  25-04-2016 | 12:50
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2017 | 15:58
autor dokumentu: Rada Gminy Bojszowy kadencji 2014-2018
ostatnio modyfikowal: Klaudia Machulec
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY BOJSZOWY KADEJNCJI 2014-2018 ZA 2015 ROK 25.04.2016

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY BOJSZOWY
KADEJNCJI 2014-2018

ZA 2015 ROK

 

l.p.

Imię i nazwisko Radnego

Pełniona funkcja

 Oświadczenie

Data publikacji

 Korekta  

 

Data publikacji

1.      

Kumor Marek

Przewodniczący Rady Gminy

 

 25.04.2016

 

 

2.      

Biela Stanisław

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bojszowy

 

 07.02.2017

 

 

3.      

Wróbel Piotr

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bojszowy

 

 07.02.2017

 

 

4.      

Gwóźdź Janusz

 -

 

 07.02.2017

 

 

5.      

Horst Roman

 -

 

 07.02.2017

 

 13.02.2017

6.      

Knopek Krystyna

 -

 

 07.02.2017

 

 

7.      

Komandera Krzysztof

 -

 

 07.02.2017

 

 

8.      

Kostyra Henryk

 -

 

 07.02.2017

 

 13.02.2017

9.      

Kumor Paweł        

 -

 

 07.02.2017

 

 13.02.2017

10.    

Lysko Kazimierz

 -

 

 07.02.2017

 

 13.02.2017

11.    

Rokowski Andrzej

 -

 

 07.02.2017

 

 

12.    

Ścierski Krzysztof

 -

 

 07.02.2017

 

 

13.    

Uszok Urszula

 -

 

 07.02.2017

 

 

14.    

Wietrzny Halina

 -

 

 07.02.2017

 

 

15.    

Wilczek Antoni     

 -

 

 07.02.2017

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska