http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
WÓJT GMINY
RADNI GMINY
Radni Kadencji 2010-2014
Kierownicy Jednostek/Dyrektorzy
Kierownictwo Urzędu, Osoby wydające decyzje
Wzory oświadczeń majątkowych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
RADNI GMINY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
data publikacji:  26-01-2015 | 10:03
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2016 | 11:02
autor dokumentu: Rada Gminy Bojszowy kadencji 2014-2018
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Kapias
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji Rady 2014-2018 26.01.2015

 

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY BOJSZOWY
NA ROZPOCZĘCIE KADENCJI
2014-2018
 
 
l.p.
 
Imię i nazwisko Radnego
Pełniona Funkcja
 
Oświadczenie
 
Korekta  
 
1.      
Kumor Marek – Przewodniczący Rady Gminy
data publ. 03.03.2015r.
 
2.      
Biela Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bojszowy
 
 
3.      
Wróbel Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bojszowy
 
 
4.      
Gwóźdź Janusz
 
 
5.      
Horst Roman
 
 
6.      
Knopek Krystyna
 
 
7.      
Komandera Krzysztof
 
 
8.      
Kostyra Henryk
 
 
9.      
Kumor Paweł        
 
 
10.    
Lysko Kazimierz
 
 
11.    
Rokowski Andrzej
 
 
12.    
Ścierski Krzysztof
 
 
13.    
Uszok Urszula
 
 
14.    
Wietrzny Halina
 
 
15.    
Wilczek Antoni     
 
 
 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska