http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
Budżet lata 2003-2006
Budżet na 2007r.
Budżet na 2008r.
Budżet na 2009r.
Budżet na 2010r.
Budżet na 2011 r.
Budżet na 2012r.
Budżet na 2013r.
Budżet na 2014r.
Budżet na 2015r.
Budżet na 2016r.
Budżet na 2017r.
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Budżet na 2015r. 
BUDŻET
 
data publikacji:  28-11-2014 | 08:46
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2016 | 13:17
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2015
Projekt budżetu:
Budżet na 2015r.
Uchwała nr III/15/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2015. 
Data podpisania:
 29.12.2014r.
Zmiany do budżetu:
  1. Uchwały nr IV/29/2015 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 09 lutego 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  2. Uchwała nr V/38/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  3. Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  4. Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  5. Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  6. Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  7. Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  8. Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Sprawozdanie:
Opinia RIO:
  1. Opinia z 30.01.2015r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikającej  z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
  2. Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.

 

 
 


Interaktywna Polska