http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Stawki w latach 2010-2014
Stawki w latach 2006-2010
Stawki w latach 2014-2018
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Stawki w latach 2014-2018 
Podatki
 
data publikacji:  28-11-2014 | 08:45
data ostatniej modyfikacji:  28-12-2016 | 15:10
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

 


Stawki podatków w roku 2017
 

 


1.     Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2017 roku.

2.     Zwolnienia z podatku od nieruchomości obowiązującego w Gminie Bojszowy

2.     Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2017.

3.     Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017r.:

 

-        Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.doc

-        Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.pdf

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.doc

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.pdf

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.doc

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.pdf

-        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.doc

-        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.pdf

-        Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + Załącznik do deklaracji DT-1/A

Numer konta bankowego Gminy Bojszowy, na które można wpłacać podatki:
BS Tychy 80 84350004 0000 0000 4444 0002


 

 

 


Stawki podatków w roku 2016
 

1.     Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2016 roku.

2.     Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2016.

3.     Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016r.:

 

-         Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.doc

-         Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.pdf

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.doc

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.pdf

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.doc

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.pdf

-         Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.doc

-         Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.pdf

-        Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + Załącznik do deklaracji DT-1/A

 

 

Numer konta bankowego Gminy Bojszowy, na które można wpłacać podatki:
BS Tychy 80 84350004 0000 0000 4444 0002

 

 

 

 

 
 
 
Stawki podatków w roku 2015
 
 
3.     Wzory deklaracji i informacji podatkowych
 
 
Numer konta bankowego Gminy Bojszowy, na które można wpłacać podatki:
BS Tychy 80 84350004 0000 0000 4444 0002
 

 

 
 


Interaktywna Polska