http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  28-11-2014 | 08:40
data ostatniej modyfikacji:  14-04-2017 | 12:55
Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym 28.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: poparcia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej 28.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: poparcia działań na rzecz budowy drogi ekspresowej S1 28.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii 28.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 - 2016 przyjętego uchwałą nr XXX/194/2014 z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 – 2016 wraz z późn. zm. 28.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 - 2019 przyjętego uchwałą nr XXX/195/2014 z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 - 2019 wraz z późn. zm. 28.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/100/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej 15.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016r 15.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach 15.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy 15.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń i obiektów komunalnych 27.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 27.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2016 – 2017 27.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2016 – 2017 27.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/92/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 27.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/91/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: ustalania zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie 27.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: powołania Doraźnej Komisji Statutowej 31.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok 31.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: budżetu gminy Bojszowy na rok 2016 31.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 31.12.2015
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Interaktywna Polska