http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  28-11-2014 | 08:40
data ostatniej modyfikacji:  14-04-2017 | 12:55
Uchwała nr XXII/146/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwała Nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach 30.12.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy 30.12.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2017 – 2018. 30.12.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXII/143/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2017 – 2018. 30.12.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia budżetu na 2017r. 30.12.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024r. 30.12.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: rozpatrzenia skargi B.J. na działalność Wójta Gminy Bojszowy 30.12.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXI/139/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy 30.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXI/138/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 30.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXI/137/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. 30.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXI/136/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/156/2013 z dnia 21 października 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 30.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXI/135/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obowiązującego w Gminie Bojszowy 30.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXI/134/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2017 rok. 30.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXI/133/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 30.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXI/132/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2017. 30.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXI/131/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. 30.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXI/130/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy w Bojszowach Nr X/55/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r. 30.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XX/129/2016 z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie 03.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XX/128/2016 z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia 03.11.2016
więcej »»»
Uchwała nr XX/127/2016 z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani L. W. na działalność Wójta Gminy 03.11.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska