http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/
Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Stawki w latach 2010-2014
Stawki w latach 2006-2010
Stawki w latach 2014-2018
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/ 
Kadencja 2014-2018
 
data publikacji:  28-11-2014 | 08:37
data ostatniej modyfikacji:  20-03-2017 | 09:49
Zarządzenie Nr 120/8/2017 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 15.03.2017r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 20.03.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/7/2017 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 21.02.2017r. w sprawie: powierzenia Panu Grzegorzowi Skipioł czynności polegającej na zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: ”Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2019r.” 21.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/6/2017 w sprawie: powierzenia Pani Elżbiecie Kubeczko czynności polegającej na zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: ”Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2019r.” 20.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/5/2017 w sprawie: powołania komisji przetargowej 17.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/4/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat 07.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/3/2017 w sprawie: powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego 16.01.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/2/2017 w sprawie powołania komisji ds. zbywania i nabywania nieruchomości komunalnych oraz określenia zakresu obowiązków i zasad pracy komisji 10.01.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/1/2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 17.01.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/23/2016 w sprawie: czasu pracy w 2017r. 03.01.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/22/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 21.11.2016 w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Bojszowy 25.01.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/21/2016 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego i wykreślenie z ewidencji Urzędu Gminy Bojszowy 29.12.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/20/2016 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 12.12.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/19/2016 w sprawie: powołania zespołów inwentaryzacyjnych do weryfikacji aktywów i pasywów do przeprowadzenia inwentaryzacji. 02.12.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/18/2016 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2016 r. 02.12.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/17/2016 w sprawie: powołania zespołów inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury. 02.12.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/16/2016 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. 02.12.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/15/2016 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 30.11.2016 r. 02.12.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/14/2016 w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Bojszowy 29.11.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/13/2016 w sprawie: ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego 18.11.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 120/12/2016 w sprawie: wprowadzenia Zasad publikacji i procedur aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy 18.11.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska