http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  21-09-2015 | 15:45
data ostatniej modyfikacji:  23-09-2015 | 12:59
data wytworzenia dokumentu:  18-09-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Kapias
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.09.2015r. 21.09.2015

 

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.09.2015r.

Tytuł projektów uchwał

  1. Projekt Uchwały Nr XI/62/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/54/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”
  2. Projekt Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 września 2015r. w sprawie: utworzenia Gminnego Żłobka w Bojszowach i nadania statutu
  3. Projekt Uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 września 2015r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Bojszowach
  4. Projekt Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 września 2015r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach na lata 2015 – 2018
  5. Projekt Uchwały Nr XI/66/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  6. Projekt Uchwały Nr XI/67/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

                                                                                

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska