http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  17-06-2015 | 22:44
data ostatniej modyfikacji:  24-06-2015 | 13:32
data wytworzenia dokumentu:  17-06-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.06.2015r. 17.06.2015

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.06.2015r.

Tytuł projektów uchwał

1.    Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2014r.

2.     Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

 


 

  1.  Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  2. Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  3.  Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska