http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  10-06-2015 | 22:21
data ostatniej modyfikacji:  10-06-2015 | 22:21
data wytworzenia dokumentu:  09-06-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 15.06.2015r. 10.06.2015

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 15.06.2015r.

 

1.     Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Nowe Bojszowy” na „Bojszowy Nowe”

2.     Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”

3.     Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

4.     Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

5.     Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały nr VI/42/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska