http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  17-12-2014 | 13:01
data ostatniej modyfikacji:  22-12-2014 | 23:50
data wytworzenia dokumentu:  17-12-2014
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.12.2014r. 17.12.2014

 

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.12.2014r.
Tytuł projektów uchwał
  1. Projekt uchwały nr III/14/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
  2. Projekt uchwały nr III/15/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2015 
  3. Projekt uchwały nr III/16/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie nadania drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy nazwy „Zgody”
  4. Projekt uchwały nr III/17/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bojszowy
  5. Projekt uchwały nr III/18/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji gminnej na terenie Gminy Bojszowy
  6.  

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska