http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  22-03-2017 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  22-03-2017 | 14:22
data wytworzenia dokumentu:  21-03-2017
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 27.03.2017r . 22.03.2017

Wykaz Projektów uchwał:

  1. Projekt uchwały Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy
  2. Projekt uchwały Nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2015r.  Nr V/34/2015 r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze
  3. Projekt uchwały Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017 r. sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania
  4. Projekt uchwały Nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
  5. Projekt uchwały Nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym
  6. Projekt uchwały Nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska