http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  03-02-2017 | 12:55
data ostatniej modyfikacji:  03-02-2017 | 12:55
data wytworzenia dokumentu:  03-02-2017
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Klaudia Machulec
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 06.02.2017r. 03.02.2017

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 06.02.2017r.

Tytuł projektów uchwał

  1. Projekt uchwały XXIII/150/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy.
  2. Projekt uchwały XXIII/151/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zacisze” w miejscowości Świerczyniec.
  3.  Projekt uchwały XXIII/152/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zakole” w miejscowości  Świerczyniec.
  4. Projekt uchwały XXIII/153/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
  5.  Projekt uchwały XXIII/154/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na lata 2017 – 2020
  6. Projekt uchwały XXIII/155/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.
  7. Projekt uchwały XXIII/156/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2017 – 2018.
  8. Projekt uchwały XXIII/157/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2017 – 2018.
  9. Projekt uchwały XXIII/158/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  10. Obwieszczenie 1/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska