http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  23-12-2016 | 23:52
data ostatniej modyfikacji:  23-12-2016 | 23:52
data wytworzenia dokumentu:  23-12-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Klaudia Machulec
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.12.2016r. 23.12.2016

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 29.12.2016r.

Tytuł projektów uchwał

 

1.    Projekt uchwały Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pełnomocnika B.J. na działalność Wójta Gminy Bojszowy

2.    Projekt uchwały Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024r.

3.     Projekt uchwały XXII/142/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2017r.

4.     Projekt uchwały XXII/143/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2017 – 2018.

5.    Projekt uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2017 – 2018.

6.     Projekt uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy

7.     Projekt uchwały Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach

8.     Projekt uchwały Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, z wyłączeniem zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie

9.     Projekt uchwały Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r.  w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

10.  Projekt uchwały Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska