http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  24-11-2016 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  24-11-2016 | 14:43
data wytworzenia dokumentu:  24-11-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Klaudia Machulec
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.11.2016r. 24.11.2016

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.11.2016r.

Tytuł projektów uchwał

  1. Projekt uchwały nr XXI/130/2016 RG Bojszowy z dnia 28.11.2016r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy w Bojszowach Nr X/55/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r.
  2.  Projekt uchwały nr XXI/131/2016 RG Bojszowy z dnia 28.11.2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
  3. Projekt uchwały nr XXI/132/2016 RG Bojszowy z dnia 28.11.2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2017.
  4. Projekt uchwały nr XXI/133/2016 RG Bojszowy z dnia 28.11.2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
  5. Projekt uchwały nr XXI/134/2016 RG Bojszowy z dnia 28.11.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2017 rok.
  6. Projekt uchwały nr XXI/135/2016 RG Bojszowy z dnia 28.11.2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obowiązującego w Gminie Bojszowy.
  7. Projekt uchwały nr XXI/136/2016 RG Bojszowy z dnia 28.11.2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/156/2013 z dnia 21 października 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  8. Projekt uchwały nr XXI/137/2016 RG Bojszowy z dnia 28.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.
  9.  Projekt uchwały nr XXI/138/2016 RG Bojszowy z dnia 28.11.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska