http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  01-09-2016 | 21:59
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2016 | 21:59
data wytworzenia dokumentu:  01-09-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Klaudia Machulec
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 07.09.2016r. 01.09.2016

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 07.09.2016r.

Tytuł projektów uchwał

1.     Projekt Uchwały XIX/119/2016 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych

2.     Projekt Uchwały XIX/120/2016 w sprawie udzielenie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy w Bojszowach Nr X/55/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r.

3.     Projekt Uchwały XIX/121/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Bojszowy - Panem Stanisławem Bielą

4.     Projekt Uchwały XIX/122/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego.

5.    Projekt Uchwały XIX/123/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 r

6.     Projekt Uchwały XIX/124/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

·         Załącznik 1

·         Załącznik 2

·        Załącznik 3

7.     Projekt Uchwały XIX/125/2016 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Bojszowy na lata 2016-2026

8.     Projekt Uchwały XIX/126/2016 w sprawie postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania gminnych inwestycji drogowych

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska