http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  21-04-2016 | 12:24
data ostatniej modyfikacji:  21-04-2016 | 12:24
data wytworzenia dokumentu:  21-04-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Kapias
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 27.04.2016r. 21.04.2016

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 27.04.2016r.

Tytuł projektów uchwał

1.    Projekt Uchwały Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 - 2019 przyjętego uchwałą nr XXX/195/2014 z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 - 2019 wraz z późn. zm.

2.     Projekt Uchwały Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 - 2016 przyjętego uchwałą nr XXX/194/2014 z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 – 2016 wraz z późn. zm.

3.     Projekt Uchwały Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

4.    Projekt Uchwały Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: poparcia działań na rzecz budowy drogi ekspresowej S1

5.    Projekt Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: poparcia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

6.     Projekt Uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska